JURISTBYRÅN VEGA

Finansiering

Om du hamnar i en rättslig tvist med en annan person kan du i många fall få hjälp att betala dina kostnader för ett juridiskt ombud. I första hand kan du få ersättning via rättsskyddet som ingår i hemförsäkringen. Har du ingen giltig hemförsäkring eller inte uppfyller kraven för rättsskydd kan du få hjälp av staten genom så kallad rättshjälp.

Vi hjälper till att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp vid en eventuell tvist och en inledande rådgivningskontakt med Juristbyrån Vega är alltid kostnadsfri.

Vi debiterar per timme och använder oss av rättshjälpstaxan, vilket år 2020 är 1755 kr per timme inklusive mervärdesskatt.

Rättsskydd ingår vanligtvis i din hemförsäkring och täcker dina kostnader för att anlita ett ombud. En självrisk gäller i regel på 20–25 % av ombudskostnaderna. Kostnader som rättsskyddet normalt täcker är utgifter som ombudets arvode, spilltid och kostnader avseende bevisning.

Alla tvister omfattas inte av rättsskydd. Vi rekommenderar att du kontaktar oss på Juristbyrån Vega, så hjälper vi dig att ta reda på om du är berättigad till rättsskydd i den aktuella tvisten. Vi tar också kontakt med försäkringsbolag åt dig.

Rättshjälp är ett statligt stöd avsett för den som inte kan finansiera ett juridiskt ombud på annat sätt. För att ansöka om att få rättshjälp krävs det i regel att du har fått ditt behov av rättshjälp konstaterat av ett juridiskt ombud samt att ditt sammanlagda ekonomiska underlag inte överstiger 260 000 kronor. Staten betalar mellan 60-98% av dina ombudskostnader. Din ekonomiska situation avgör hur stor del du respektive staten ska betala. Vi på Juristbyrån Vega kan hjälpa dig med bedömningen av, och ansökan om, rättshjälp.

flogo-HexRBG-Wht-58